ახალი პატრნიორი ორგანიზაცია


2021 წლის 29 აპრილს მარნეულის კოლეჯსა და იურიდიულ კომპანია “ემ.თი”-ს შორის თანამშრომლობას ჩაეყარა საფუძველიიურიდიული კომპანია სთავაზობს მარნეულის კოლეჯს: ოცდაოთხსაათიან მაღალკვალიფიციური იურისტების კონსულტაციას, სამართლებრივ პასუხს ნებისმიერ საკითხთან დაკავშრებითგვახარია, რომ ვთანამშრომლობთ პროფესიონალებისგან შემდგარ ჯგუფთან – რაც მეტად გვაძლიერებს