სამოქმედო გეგმის შემუშავების ჯგუფის შეხვედრა


 2021 წლის 18 ოქტომბერს შედგა მარნეულის კოლეჯის სამოქმედო გეგმის შემუშავების ჯგუფის შეხვედრა
შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო:
x კოლეჯის ადმინისტრაციამ
x სტუდენტებმა
x კურსდამთავრებულებმა
x მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის აპარატის ადმინისტრაციული სამსახურის უფრომა
x პარტნიორი ორგანიზაცია "გორგიას" წარმომადგენლებმა.
შეხვედრაზე დაიგეგმა მთელი წლის მანძილზე განსახორციელებელი აქტივობები