ვიზიტი ბაღებში


2022 წლის 27 თებერვალს მარნეულის კოლეჯის წარმომადგენლები ვიზიტით იმყოფებოდნენ ერთ-ერთ პრაქტიკის ობიექტებზე – ბოლნისი N2 საბავშვო ბაღსა და ს. რატევანის საბავშვო ბაღში

ვიზიტის ფარგლებში მოხდა აღნიშნული პრაქტიკის ობიექტების ინფრასტრუქტურის დათვალიერება და პერსონალთან შეხვედრა.

დიდი მადლობა ბაღის წარმომადგენლებს!