გალერეა


იმიტირებული ხანძარი 04.12.19

ნაადრევი ქორწინება 12.12.19

მარნეულის მერი ჩვენს კოლეჯში 20.12.19

პროფორიენტაციის შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან 2019წ

საინფორმაციო ლექცია თემაზე - COVID-19 - 11.02.2020

ჩვენი სტუდენტების დაჯილდოვება 04.07.2020