საინფორმაციო ლექცია თემაზე – COVID-19 – 11.02.2020