გალერეა


კოლეჯის ინტერიერი 💙🏆

სამუშაო შეხვედრა

სექტემბერს შევეგებეთ სამუშაო შეხვედრით👩‍🏫

ჩვენი სტუდენტების დაჯილდოვება

ნაადრევი ქორწინება

პროფორიენტაციის შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან

საინფორმაციო ლექცია თემაზე - COVID-19

იმიტირებული ხანძარი

მარნეულის მერი ჩვენს კოლეჯში