ფარმაციის პროგრამის მასწავლებლის ვაკანსია


 • სამუშაო ადგილი: ქ. მარნეული, 26 მაისის ქუჩა #80
 • სამუშაო გრაფიკი:  მოქნილი
 • ანაზღაურების წესი: საათობრივი

ძირითადი მოვალეობები:

 • მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების/ცვლილების შეტანის პროცესში;
 • მონაწილეობს სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში/ცვლილების შეტანის პროცესში;
 • განახორციელებს სწავლებას საგანმანათლებლო პროგრამაზე;
 • შიმუშავებს კალენდარულ გეგმას;
 • აწარმოებს  სტუდენტის/მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასებას;
 • აწარმოებს  სტუდენტის/მსმენელის სწავლის შედეგების დამატებით შეფასებას;
 • უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის შეფასების შედეგის გაცნობას პირადი ინფორმაციის დაცვით;
 • შეიმუშავებს სტუდენტის/მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტს;
 • მონაწილეობს სტუდენტის/მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის ვერიფიკაციის პროცესში;
 • აწარმოებს სტუდენტის/მსმენელის შეფასების უწყისს;
 • სტუდენტს/მსმენელს ინფორმაციას აწვდის მოდულის ფარგლებში მოქმედი შეფასების მეთოდების და შეფასებასთან დაკავშირებული რეგულაციების შესახებ;
 • აწვდის ინფორმაციას სტუდენტებს სასწავლო კურსის/მოდულის შესახებ,  სწავლის შედეგების, შეფასების წესებისა და სისტემის შესახებ, აცნობს შეფასების მიმართულებებს;
 • მონაწილეობს პროგრამის/მოდულების ადაპტირების პროცესში;

ძირითადი მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება, ან პროფესიული განათლება, ან სულ მცირე ორწლიანი სამუშაო გამოცდილება, ან მასწავლებლად მუშაობის სულ მცირე ერთწლიანი გამოცდილება;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფლობა (საოფისე პროგრამები, სოციალური მედია)

პიროვნული თვისებები;

 • კომუნიკაბელურობა
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა

 წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

•           პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;

•           ერთი ფოტოსურათი  3*4;

•           CV;

•           კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ები (არსებობის შემთხვევაში);

•           სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);

 განცხადების მიღების ვადა – 2020 წლის 12 ოქტომბერი

დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელეფონი:              599507188;       551346532

ვებ-გვერდი:http://www.mc.edu.ge/

Facebook: https://www.facebook.com/marneulicollege/

Instagram: https://www.instagram.com/marneulicollege/