ფარმაცია


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ფარმაცია (სააფთიაქო)


პროფესიული პროგრამა მომზადებულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომბრის №656 ბრძანებით დამტკიცებული ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე (დოკუმენტში ბოლო ცვლილება განხორციელებულია 2019 წლის 31 იანვრის ბრძ. №80/ი)

პროფესიული პროგრამა დამტკიცებულია შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის 2019 წლის 10 სექტემბრის N35 ბრძანებით

პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 4 ოქტომბრის N40 ბრძანებით

პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2020 წლის 20 თებერვლის N5 ბრძანებით

პროგრამის ხელმძღვანელი — ლეილა ქვაცაბაია

 

ვრცლად – პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა