სკოლამდელი აღზრდა


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

აღმზრდელი

 

პროფესიული პროგრამა მომზადებულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
დირექტორის 2017 წლის 12 დეკემბრის № 192/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე

პროფესიული პროგრამა დამტკიცებულია შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის 2018წლის 16 თებერვლის N10
ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2018 წლის 2 ოქტომბრის N 68
ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 21 ოქტომბრის N54
ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 24 დეკემბრის N75 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2020 წლის 25 მაისის N19 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2020 წლის 4 სექტემბრის N47 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2020 წლის 21 სექტემბრის N51
ბრძანებით

1) პროგრამის ხელმძღვანელი — ანნა კუჭუხიძე

ვრცლად იხილეთ – პროგრამა აღმზრდელი