ოფისის მენეჯერი


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საოფისე საქმე

 

პროფესიული პროგრამა მომზადებულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომბრის N656. ბრძანებით დამტკიცებული (ბოლო ცვლილება განხორციელებულია 2019 წლის 31 იანვარის N 80/ი ბრძანებით) ოფისის მენეჯერის პროფესიული სტანდარტის და ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე.

პროფესიული პროგრამა დამტკიცებულია შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის 2018 წლის 16 თებერვლის N10  ბრძანებით :

პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2018 წლის 2 ოქტომბრის N 68 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 19 თებერვლის N7 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 21 ოქტომბრის N54 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 10 აგვისტოს N 27 ბრძანებით

პროგრამის ხელმძღვანელი — მაია ოკმელაშვილი

ვრცლად – ოფისის მენეჯერი