ჩვენი გუნდი


კოლეჯის ადმინისტრაცია

 

ირაკლი გომელაური

დირექტორი

marneulicollege@gmail.com

ნინო გომელაური

აკადემიური დირექტორი

nino.gomelauri@yahoo.com

სოფო გომელაური                  

დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში

sofogomelauri28@gmail.com

 

 

 

 

შორენა ალაგარდაშვილი               

ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

sh.alagardashvili@gmail.com

გვანცა ძამაშვილი                 

ხარისხის მართვის უფროსი სპეციალისტი

mc.gvantsadzamashvili@gmail.com

დავით დარბანიანი              

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

mc.

ნინო გომელაური                  

სასწავლო მენეჯერი (მოვალეობის შემსრულებელი)

mc.ninogomelauri@gmail.com

 

ანნა კუჭუხიძე

კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი

mc.annakuchukhudze@gmail.com

მაია ოკმელაშვილი

პრაქტიკის მენეჯერი

maiaokmelashvili@yahoo.com

ხატია ბერუაშვილი

საქმისმწარმოებელი/ადამიანური რესურსის მმართველი

khatiaberuashvili7@gmail.com

 

 

 

ქეთევან გოგოლაძე

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

ketigogoladze25@gmail.com

ვასილ გვენცაძე

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

vasil.gventsadze@gmail.com

ხათუნა აფციაური

ბუღალტერი

 

aptsiauri1973@gmail.com

გულვარდი  ჯვარიძე-გოგოლაძე

ბიბლიოთეკარი

marneulicollege@gmail.com

ონისე შუკაკიძე

ინფორმაციის ტექნოლოგიის სპეციალისტი

mc.oniseshukakidze@gmail.com

ნანა გვენცაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

mc.nanagventsadze@gmail.com

მაიზერ აბდელანი

დაცვის თანამშრომელი

ცირა ასპანიძე

დამლაგებელი

შპს მარნეულის კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლები

 

 

შუშანიკა ასათიანი

 

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი  – ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი
1994დღემდე –შპს მარნეულის კოლეჯი  –  ქართული ენის პროფესიული  მასწავლებელი
1994-2013 – შპს მარნეულის კოლეჯი – მეთოდისტი

 

ირაკლი გომელაური

1980-2005  მარნეულის სარაინთასორისო საავადმყოფოს ქირურგი უროლოგიგანყოფილების გამგე

1992-დღემდე  – შპს მარნეულის კოლეჯი – დირექტორი

1992 – დღემდე – – შპს  მარნეულის კოლეჯი პროფესიული მასწავლებელი

 

ნინო გომელაური

აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი

1999-დღემდე – შპს  მარნეულის კოლეჯი – დირექტორის მოადგილესასწავლო პროცესის მენეჯერიპროფესიული მასწავლებელი

 

ნატალია გოგოხია

 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

2011-დღემდე  – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2009-2011 –  ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯი – პროფესიული განათლების მასწავლებელი

1990-2009  საქართველოს ხარისხის მართვის სასწავლო უნივერსიტეტი – ასოცირებული პროფესორი

1973-1990 – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი– სამეცნიერო/უფროსი მეცნიერთანამშრომელი

მასწავლებელი/უმცროსი მასწავლებელი

 

 

ნანა გვაზავა

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2009-2012 – პოლიტექნიკურჰუმანიტარული სამედიცინო ინსტიტუტის სამედიცინო ფაკულტეტი – მედდის საქმის საფუძვლები და ავადმყოფის მოვლის მასწავლებელი

2006-2013  საქართვლოს სოფლის მეურნეობის საქვეუწყებო დაწსებულებასურსათის უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურიმარნეულის რაიონული სამმართველო  სამმართველოს უფროსი

 

მზია ჩაგელიშვილი

პროვიზორი

2000 –დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

მაია  ოკმელაშვილი

 

2018- დღემდე   – შპს მარნეულის კოლეჯი – საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

2016-დღემდე – მარენულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2007-2013  პროკრედიტბანკი – საკრედიტო ადმინისტრატორი,არქივის სპეციალისტი

 

ხატია ბერუაშვილი

2018 წლიდან დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2018-დღემდე  – შპს მარნეულის  კოლეჯი – საქმისმწარმოებელი,
2013-2017  – შპს  მარნეულის კოლეჯი უმცროსი საქმისმწარმოებელი

ლეილა ქვაცაბაია

 

პროვიზორი

2007-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

1987-1993 ოჩამჩირის რაიცენტრალური აფთიაქი – პროვიზორი

 

ნათელა ხარაზიშვილი

2017-დღემდე – შპს მარნეულის  კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2017-2018 – მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფწერეთლის საჯარო სკოლა – ინგლისურის მასწავლებელი

2015-2017 – სს “ტერაბანკი” – მოლარეოპერატორი

2014-2015  – შპს “ჰოსპიტალიტი სასტუმრო old Tiflis – მთავარი ბუღალტერი

2005-2012 “ნოე ჟორდანიას სახელობის ფრანგული სკოლა – ფრანგული და ინგლისური ენების მასწავლებელი

 

 

 

ნინო კოპაძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2018 დღემდე – თბილისის #113- საბავშვო ბაგაბაღი – გამგე

 

გიორგი ნიკურაძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2018-2018  – კავკასიის უნივერსიტეტი –  კომპიუტერის არქიტექტურის ლექტორი

2017-2018 – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი – ასოცირებული პროფესორი ეკონომიკის მიმართულებით

 

დავით ნიკურაძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2013-დღემდე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია – უფროსი სპეციალისტი

2010-2013 – ააიპ შაუმიანის სათემო განათლების ცენტრი – ინფორმაციული წიგნიერების მასწავლებელი

 

ნინო ბერიძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი  – პროფესიულიმასწავლებელი

2006-2018  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი – აპარატის უფროსი

 

ქეთინო მინაძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

1991 – დღემდე  მარნეულის #3 საბავშვო ბაგაბაღი – გამგე

 

ვასილ გვენცაძე

2018-დღემდე – შპს  მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2013-2018  კომპანია „black sea trans“  – ოპერაციების მენეჯერი

2006-2013  კომპანია „Rompetrol Georgia – დაგეგმარებისა და ლოგისტიკის მენეჯერი

 

რაისა გიორგაძე

2007-დღემდე – შპს  მარნეულის კოლეჯი – პროფესიულიმასწავლებელი

1990-2011 შპს მარნეულის სარაიონთაშორისო საავადმყოფო – ექთანი

 

 

ჟანა მარგებაძე

2016-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2015-დღემდე შპს „ჯეოჰოსპიტალსი – საექთნო სამსახურის ხელმძღვანელი, კარდიოინტენსიურის ექთნის და ანესთეზიოლოგის, ანესთეზიის შემდგომი მიმართულების უფროსი ექთნის თანამდებობა

2001 2003 გარდაბნის რაიონის N2 ბაგაბაღი – უფროს იექთანი

 

ნანა ციცქიშვილი

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2014-2017  შპს „ავერსის კლინიკა“  – ხარისხის კონტროლის სპეციალისტო

 

ნონა ყაველაშვილი

2018- დღემდე  – შპს მარნეულის კოლეჯი – კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის სპეციალისტი

1992 დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიულიმასწავლებელი

2013-2017  – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის სპეციალისტი

2009-2015  სსიპ ბოლნისის სოფ.ცურტავის საჯარო სკოლა – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

ნათია დარბაიძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2014-დღემდე   შპს “კრალი” –  აფთიაქის მენეჯერი

2012-2014 შპს ევროლუქსი-2012″ –  ფარმაცევტი

 

ლია ჭიღლაძე

ფარმაცევტიაფთიაქის მენეჯერი

2017-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

 

 

 

თამარ ალავიძე

2017-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2015-2018 –  შპს წმინდა ლაზარეს კლინიკა“  – ენდოკრინოლოგი

 

ნაზი სამხარაძე

2019-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2013-2019 – სსიპ პროფესიული კოლეჯი მოდუსი – ოფისისმენეჯერის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელი

 

მანანა  ლობჟანიძე

 

ქალაქ თბილისის N71 ბაგაბაღის აღმზრდელპედაგოგი

2019-დღემდე   – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

 

მაია დევდრიანი

2019-დღემდე   – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

1996-2016 –  სამხედროსაჰაერო ძალების სამსახური – მედდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შპს მარნეულის კოლეჯის პერსონალის მართვის წესი

თავი 1. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. მოქმედების სფერო

შპს – მარნეულში კოლეჯის (შემდგომში-კოლეჯი) პერსონალის მართვის წესი (შემდგომში – წესი)
წარმოადგენს კოლეჯის ნორმატიულ დოკუმენტს და აზუსტებს დასაქმებული ადამიანების
(შემდგომში – პერსონალი) საკვალიფიაკციო მოთხოვნებს და სამუშაო აღწერილობას, განსაზღვრავს
მათი შერჩევის, სამსახურში მიღების და გათავისუფლების წესს; არეგულირებს პერსონალთან
სამართლებრივ ურთიერთობას, ადგენს სამუშაო დატვირთვას.
კოლეჯის საქმიანობას, დეკლარირებული მისიის, მიზნებისა და ამოცანების თანმიმდივრულ და
ეფექტურ რეალიზებას წარმართავს ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პერსონალი, რომლის
საქმიანობაც განისაზღვრება შესაბამისი საშტატო ერთეულითა და სამუშაო აღწერილობით;

მუხლი 2. კოლეჯის საშტატო განრიგი

o დირექტორი;
o დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში;
o ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი;
o აკადემიური დირექტორი…

 

მაჩვენე მეტი – პერსონალის მართვის წესი

შპს მარნეულის კოლეჯის პერსონალის წახალისების წესი

შპს მარნეულის კოლეჯის შინაგანაწესის მუხლი 5. პერსონალის წახალისება

1. კოლეჯში პერსონალის წახალისება ხდება დადგენილი კრიტერიუმების
შესაბამისად წელიწადში ერთელ;
2. წახალისების კრიტერიუმებია:
2.1 კოლეჯში სწავლა/სწავლების პროცესში კოლეგებისათვის
გამოცდილების გაზიარება (პასუხისმგებელი პირის მიერ გაწერილი
გეგმის ან დავალების შესაბამისად);
2.2 პროფესიული განათლების განვითარებისაკენ მიმართულ აქტივობებში
ჩართულობა (რაც დასტურდება დოკუმენტურად);
2.3 დარგის სიახლეებისა და ინოვაციური მეთოდების დანერგვა
სწავლებასა და/ან საქმიანობაში (შესრულებული სამუშაო და/ან
ანგარიში);
2.4 კოლეჯის მიერ დაგეგმილ აქტივობებში აქტიური ჩართულობა
(შესრულებული სამუშაო და/ან ანგარიში);
2.5 პროფესიულ განვითარებასთან დაკავშირებული ინიციატივების
წარმოდგენა (დოკუმენტურად წარმოდგენილი ინიციატივა, რომელშიც
უნდა იყოს გაწერილი: მიზანი, სამიზნე ჯგუფი, აქტივობა/ები და
შედეგი);

იხილეთ ვრცლად – პერსონალის-მართვის-წესი