ჩვენი გუნდი


კოლეჯის ადმინისტრაცია

 

ირაკლი გომელაური

დირექტორი

marneulicollege@gmail.com

ნინო გომელაური

დირექტორის მოადგილე, სასწავლო პროცესის მენეჯერი

nino.gomelauri@yahoo.com

სოფო გომელაური                  

ხარისხის მართვის სამსახურის  სპეციალისტი

sofogomelauri28@gmail.com

შუშანიკა ასათიანი                  

ხარისხის მართვის სამსახურის  სპეციალისტი

asatiani.shushanika@teachers.gov.ge

ნათია ბერუაშვილი                  

ხარისხის მართვის სამსახურის  სპეციალისტი

natiaberua87@gmail.com

ნონა ყაველაშვილი

კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის  მენეჯერი

nonayavelashvili678@gmail.com

მაია ოკმელაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

maiaokmelashvili@yahoo.com

ხატია ბერუაშვილი

საქმისმწარმოებელი HR

khatiaberuashvili7@gmail.com

ვასილ გვენცაძე

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

vasil.gventsadze@gmail.com

ხათუნა აფციაური

ბუღალტერი

 

aptsiauri1973@gmail.com

გულვარდი  ჯვარიძე-გოგოლაძე

ბიბლიოთეკარი

marneulicollege@gmail.com

ლელა გომელაური

IT სპეციალისტი

lela.gomelauri@gmail.com

ნანა გვენცაძე

IT სპეციალისტი, სასწავლო პროცესის მენეჯერის თანაშემწე

gventsadze.nana@gmail.com

მაიზერ აბდელანი

დაცვის თანამშრომელი

ცირა ასპანიძე

დამლაგებელი

შპს მარნეულის კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლები

 

 

შუშანიკა ასათიანი

 

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი  – ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი
1994დღემდე –შპს მარნეულის კოლეჯი  –  ქართული ენის პროფესიული  მასწავლებელი
1994-2013 – შპს მარნეულის კოლეჯი – მეთოდისტი

 

ნონა ყაველაშვილი

2018- დღემდე  – შპს მარნეულის კოლეჯი – კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის სპეციალისტი

1992 დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიულიმასწავლებელი

2013-2017  – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის სპეციალისტი

2009-2015  სსიპ ბოლნისის სოფ.ცურტავის საჯარო სკოლა – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

ნათია ბერუაშვილი

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი

2015-დღემდე – შპს  მარნეულისკოლეჯი – პროგრამის ხელმძღვანელი

2010–დღემდე – შპს მარნეულიკოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

 

მაია  ოკმელაშვილი

 

2018- დღემდე   – შპს მარნეულის კოლეჯი – საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

2016-დღემდე – მარენულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2007-2013  პროკრედიტბანკი – საკრედიტო ადმინისტრატორი,არქივის სპეციალისტი

 

ხატია ბერუაშვილი

2018 წლიდან დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2018-დღემდე  – შპს მარნეულის  კოლეჯი – საქმისმწარმოებელი,
2013-2017  – შპს  მარნეულის კოლეჯი უმცროსი საქმისმწარმოებელი

 

ირაკლი გომელაური

1980-2005  მარნეულის სარაინთასორისო საავადმყოფოს ქირურგი უროლოგიგანყოფილების გამგე

1992-დღემდე  – შპს მარნეულის კოლეჯი – დირექტორი

1992 – დღემდე – – შპს  მარნეულის კოლეჯი პროფესიული მასწავლებელი

 

ნინო გომელაური

აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი

1999-დღემდე – შპს  მარნეულის კოლეჯი – დირექტორის მოადგილესასწავლო პროცესის მენეჯერიპროფესიული მასწავლებელი

 

ნატალია გოგოხია

 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

2011-დღემდე  – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2009-2011 –  ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯი – პროფესიული განათლების მასწავლებელი

1990-2009  საქართველოს ხარისხის მართვის სასწავლო უნივერსიტეტი – ასოცირებული პროფესორი

1973-1990 – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი– სამეცნიერო/უფროსი მეცნიერთანამშრომელი

მასწავლებელი/უმცროსი მასწავლებელი

 

ნანა ხარაიშვილი

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიულიმასწავლებელი

2006-2009 – მარნეულის ამბულატორიულპოლიკლინიკური გაერთიანება –უმცროსი ექიმი თერაპევტი

 

ნანა გვაზავა

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2009-2012 – პოლიტექნიკურჰუმანიტარული სამედიცინო ინსტიტუტის სამედიცინო ფაკულტეტი – მედდის საქმის საფუძვლები და ავადმყოფის მოვლის მასწავლებელი

2006-2013  საქართვლოს სოფლის მეურნეობის საქვეუწყებო დაწსებულებასურსათის უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურიმარნეულის რაიონული სამმართველო  სამმართველოს უფროსი

 

მზია ჩაგელიშვილი

პროვიზორი

2000 –დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

 

ლეილა ქვაცაბაია

 

პროვიზორი

2007-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

1987-1993 ოჩამჩირის რაიცენტრალური აფთიაქი – პროვიზორი

 

ნათელა ხარაზიშვილი

2017-დღემდე – შპს მარნეულის  კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2017-2018 – მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფწერეთლის საჯარო სკოლა – ინგლისურის მასწავლებელი

2015-2017 – სს “ტერაბანკი” – მოლარეოპერატორი

2014-2015  – შპს “ჰოსპიტალიტი სასტუმრო old Tiflis – მთავარი ბუღალტერი

2005-2012 “ნოე ჟორდანიას სახელობის ფრანგული სკოლა – ფრანგული და ინგლისური ენების მასწავლებელი

 

ვალენტინა  მიხაილოვსკაია

2018- დღემდე –  შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

1995-დღემდე – მარნეულის მეექვსე საშუალო სკოლა – ფიზიკამათემეტიკის პედაგოგი

 

 

ნინა ტონოიანი

2011–დღემდე –სსიპ მარნეულის #6 საჯარო სკოლა – ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასწავლებელი

2018- დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

 

ნინო კოპაძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2018 დღემდე – თბილისის #113- საბავშვო ბაგაბაღი – გამგე

 

გიორგი ნიკურაძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2018-2018  – კავკასიის უნივერსიტეტი –  კომპიუტერის არქიტექტურის ლექტორი

2017-2018 – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი – ასოცირებული პროფესორი ეკონომიკის მიმართულებით

 

დავით ნიკურაძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2013-დღემდე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია – უფროსი სპეციალისტი

2010-2013 – ააიპ შაუმიანის სათემო განათლების ცენტრი – ინფორმაციული წიგნიერების მასწავლებელი

 

ნინო ბერიძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი  – პროფესიულიმასწავლებელი

2006-2018  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი – აპარატის უფროსი

 

ქეთინო მინაძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

1991 – დღემდე  მარნეულის #3 საბავშვო ბაგაბაღი – გამგე

 

ვასილ გვენცაძე

2018-დღემდე – შპს  მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2013-2018  კომპანია „black sea trans“  – ოპერაციების მენეჯერი

2006-2013  კომპანია „Rompetrol Georgia – დაგეგმარებისა და ლოგისტიკის მენეჯერი

 

რაისა გიორგაძე

2007-დღემდე – შპს  მარნეულის კოლეჯი – პროფესიულიმასწავლებელი

1990-2011 შპს მარნეულის სარაიონთაშორისო საავადმყოფო – ექთანი

 

 

ჟანა მარგებაძე

2016-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2015-დღემდე შპს „ჯეოჰოსპიტალსი – საექთნო სამსახურის ხელმძღვანელი, კარდიოინტენსიურის ექთნის და ანესთეზიოლოგის, ანესთეზიის შემდგომი მიმართულების უფროსი ექთნის თანამდებობა

2001 2003 გარდაბნის რაიონის N2 ბაგაბაღი – უფროს იექთანი

 

ნანა ციცქიშვილი

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2014-2017  შპს „ავერსის კლინიკა“  – ხარისხის კონტროლის სპეციალისტო

 

ნათია დარბაიძე

2018-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2014-დღემდე   შპს “კრალი” –  აფთიაქის მენეჯერი

2012-2014 შპს ევროლუქსი-2012″ –  ფარმაცევტი

 

ლია ჭიღლაძე

ფარმაცევტიაფთიაქის მენეჯერი

2017-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

 

 

 

თამარ ალავიძე

2017-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2015-2018 –  შპს წმინდა ლაზარეს კლინიკა“  – ენდოკრინოლოგი

 

ნანა მთვარელიძე

ინჟინერ ელექტრიკოსი

2019-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

 

ნაზი სამხარაძე

2019-დღემდე – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

2013-2019 – სსიპ პროფესიული კოლეჯი მოდუსი – ოფისისმენეჯერის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელი

 

მანანა  ლობჟანიძე

 

ქალაქ თბილისის N71 ბაგაბაღის აღმზრდელპედაგოგი

2019-დღემდე   – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

 

მაია დევდრიანი

2019-დღემდე   – შპს მარნეულის კოლეჯი – პროფესიული მასწავლებელი

1996-2016 –  სამხედროსაჰაერო ძალების სამსახური – მედდა